Bezpieczny salon optyczny

Tytuł projektu:

Bezpieczny salon optyczny

Nazwa beneficjenta:

"OPTYK KAROLINA" S.C. KAROLINA KRYUT, RAFAŁ KRYUT

Źródło finansowania:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.
Okres realizacji: 2021-03-01 - 2022-05-31

Dofinansowanie projektu:

Całkowita wartość projektu: 718 898,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 619 674,08 zł

Kwota dofinansowania: 526 722,95 zł

Krótki opis projektu:

Projekt zakłada zakupu usługi doradczej oraz nowoczesnej aparatury okulistycznej do bezkontaktowego badania wzroku. Dzięki realizacji projektu zwiększy się bezpieczeństwo i komfort klientów korzystających z usług sieci salonów Optyk Karolina. Projekt pozwoli na dostosowanie przedsiębiorstwa do aktualnie panującej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 i zapewnienie klientom bezpieczeństwa higienicznego podczas korzystania z usług okulistycznych i optycznych.
W ramach projektu zostanie opracowana nowa strategia firmy oraz zakupionych zostanie 10 nowoczesnych urządzeń okulistycznych do 5 salonów optycznych w 4 śląskich miastach oraz innowacyjne doposażenie do pracowni optycznej.
Dzięki realizacji projektu wprowadzone zostaną nowe procedury wykonywania badań okulistycznych w sposób bezkontaktowy oraz nowe procedury związane z wizytami domowymi u pacjentów niepełnosprawnych i/lub niemobilnych. Ponadto powstanie zaawansowana technologicznie pracownia szlifierska dla wszystkich salonów z sieci.